PORADENSTVÍ

Na základě praktických zkušeností získaných za dobu 25 let vyšetřování nejzávažnější obecné kriminality a kriminality násilného a mravnostního charakteru (vraždy, loupeže, ublížení na zdraví, vydírání, obchodování s lidmi, znásilnění, pohlavní zneužívání a další). Poradenství ve věcech zákona č.45/2013sb. o obětech trestných činů.

PRO KOHO JE TATO SLUŽBA URČENA?

Profesionálové z oboru

Tato služba je určena také pro profesionály, kteří chtějí využít znalostí v oblasti přípravného řízení trestního. Těmito klienty mohou být např. právníci, bezpečnostní agentury, sociální pracovníci, zmocněnci, důvěrníci, opatrovníci a poručníci.

Laická veřejnost

V případě, že jste se dostali do problémů se zákonem ať už v pozici poškozené oběti či obviněného ze spáchání trestného činu. Poradenství pro rodiče, jejichž děti se staly obětí trestného činu nebo rodiče dětí, které mají výchovné problémy vedoucí až k páchání trestné činnosti.

MOŽNOST ZASTUPOVÁNÍ V POZICI ZMOCNĚNCE ČI DŮVĚRNÍKA I PRO KLIENTY S INDIVIDUÁLNÍMI POTŘEBAMI

Tato služba umožňuje zastoupení oběti v přípravném řízení u policie i před soudem.

Ke každému požadavku bude přistupováno maximálně individuálně s dodržením všech zásad mlčenlivosti a profesionální cti.

Taxa, za poskytnuté služby, bude stanovena individuálně dle rozsahu a složitosti případu.

V případě zájmu, mě prosím kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře. Budu Vás kontaktovat zpět co nejdříve.