O mně

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

25

5.1.2018 – dosud

Lektorská a pedagogická činnost (externí učitel na SZŠ v Hranicích – kriminalistika, kriminologie a bezpečnostní příprava, externí učitel na PdF ÚP Olomouc – katedra speciální pedagogiky, odborný lektor Dobré rodiny o.p.s.- akreditovaná témata  na MPSV ČR a MV ČR viz.web)

2017 – 5.1.2018
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
– Rada náměstka ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

2013 – 2017
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, SKPV odbor obecné kriminality
– Vedoucí odboru

2010 – 2013
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, SKPV odbor obecné kriminality
– Vyšetřovatel

2009 – 2010
Krajské ředitelství policie Sm kraje, SKPV odbor obecné kriminality, 3. oddělení obecné kriminality
– Vedoucí oddělení

2006-2008
PČR Správa Severomoravského kraje Ostrava, Služba kriminální policie a vyšetřování Ostrava, Teritoriální odbor Olomouc 
– Vedoucí odboru

2002 – 2006
Ministerstvo vnitra ČR, PČR Správa Severomoravského kraje Ostrava, Služba kriminální policie a vyšetřování Ostrava, Teritoriální odbor  Olomouc 
– Procesualista na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží, trestné činnosti na  úseku toxi a mravnosti

1994 – 2002
Ministerstvo vnitra ČR, PČR Správa Severomoravského kraje Ostrava, Krajský úřad vyšetřování Ostrava, působiště Olomouc 
– Vyšetřovatel na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží

1992 – 1994
Ministerstvo vnitra ČR, PČR Správa Severomoravského kraje Ostrava, Okresní úřad vyšetřování Olomouc
– Vyšetřovatel na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží

1988 – 1992
Okresní úřad Olomouc – odbor školství  ŠMVZP (speciální pedagogika), výuka na zvláštních školách, výchovných ústavech
– Učitel

Dosažené vzdělání

2002 – 2004

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,
obor: Speciální pedagogika a učitelství pro 2. stupeň ZŠ, zakončeno státní rigorózní zkouškou

získán titul PhDr.

1984 – 1988

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,
obor: Speciální pedagogika ŠMVZP – učitelství (psychopedie, somatopedie, spec. tělesná výchova)

získán titul Mgr.

PO DOBU PŮSOBENÍ NA SKPV ZÍSKÁNO OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZŮ

Problematika domácího násilí

Specializační kurz na vyšetřování trestné činnosti

Certifikát k zákonu č.218/2003 Sb.

Řešení domácího násilí

AKREDITACE, LICENCE A DALŠÍ AKTIVITY

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně pedagogických studií  – spec. ped. andragogika etopedická – externí učitel  (etopedie, somatopedie, kriminologie)

Člen IDT Olomouckého kraje

Člen koordinační skupiny specialistů SKPV zařazených na problematice mravnosti a mládeže

Lektor k zákonu č.218/2003 Sb. – specializační kurzy pro policisty

Lektor Expertního týmu Koordinační skupiny specialistů  SKPV zařazených k problematice mravnosti a mládeže;

Lektor seminářů k využívání speciálních výslechových místností pro dětské svědky – specializační kurzy pro policisty pořádané PŠ Holešov

Spolupracovník BKB Olomouckého kraje

Člen poradního sboru hejtmana Olomouckého kraje sociálně právní ochrany dětí

Lektor Dobré rodiny o.p.s. (organizace doprovázející pěstouny)

Vedení a oponentura závěrečných prací studentů PdF

Olomouc – coach, mentor, lektor ve studijním bloku:

  • sociálně – právní ochrana dětí (zkušenosti Střediska sociální prevence v Olomouci)
  • cesta k přijetí dítěte do náhradní rodinné výchovy (workshop)
  • vybrané aspekty obětí trestné činnosti (workshop)

PUBLIKACE

Příspěvky ve sborníku příspěvků ze IV. Konference Intervenční skupinové metody v prevenci kriminality.