NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PRACOVNÍKY OSPOD

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností

byl vytvořen koncept seminářů pro sociální pracovníky OSPOD.

Díky jedinečnému tématu získaly tyto semináře akreditaci.

Semináře:

1. Výslech dětského svědka - dítě jako oběť trestného činu

Více

2. Speciální výslechová místnost pro dětského svědka

Více

3. Dětské oběti trestné činnosti a jejich postavení v trestním řízení

Více

4. Viktimizace obětí – dětí v praxi a jak jí předcházet

Více

NA ZÁVĚR KAŽDÉHO SEMINÁŘE OBDRŽÍTE CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ POD HLAVIČKOU DOBRÉ RODINY.

Kdo je Dobrá rodina o.p.s.?

Společnost věnující se ochraně a podpoře dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

Dnes doprovází okolo 750 pěstounských rodin z celé České republiky, které poskytují zázemí a péči více než 1200 dětem. A právě díky těmto rodinám získali mnoho zkušeností, které využívají při práci s novými pěstounskými rod

inami a také k dalšímu rozvoji a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Spolupracuje se sociálními odbory obecních a krajských úřadů, s dalšími doprovázejícími subjekty, odbornými organizacemi, jsou jedním ze zakládajících členů Asociace Dítě a Rodina,

Důležitá je pro Dobrou rodinu spolupráce s dalšími subjekty, které se stejně jako oni věnují péči o děti v ohrožení. Spolupracují se sociálními odbory obecních a krajských úřadů, s dalšími doprovázejícími subjekty, odbornými organizacemi.

Služby poskytují rodinám v celé České republice. V každém regionu zastupuje Dobrou rodinu koordinátor, který řídí místní doprovázející pracovníky a plánuje všechny aktivity v regionu.